PROCESSOS 2019
PROCESSOS 2019

Participació ciutadana 2019. Per més informació clica en el títol d'algun projecte

Comunitat

3 participants

Participació Santa Perpètua Xarxa Centres Cívics Proposta Aportada
Fase 1 de 3: Recollida de propostes
10/04/2019 - 10/05/2019
Fase 2 de 3: Votacions
20/05/2019 - 07/06/2019
Fase 3 de 3: Retorn
21/06/2019 - 31/07/2019

Recollida de propostes

10/04/2019 - 10/05/2019

Votacions

20/05/2019 - 07/06/2019

Retorn

21/06/2019 - 31/07/2019

Comunitat

7 participants

Participació Santa Perpètua Rubén Aguilera Sebastian Olivé Arroyo Núria Pereira Enériz Anna Isan Codina
Fase 1 de 3: Recollida de propostes
10/04/2019 - 10/05/2019
Fase 2 de 3: Votacions
20/05/2019 - 07/06/2019
Fase 3 de 3: Retorn
21/06/2019 - 31/07/2019

Recollida de propostes

10/04/2019 - 10/05/2019

Votacions

20/05/2019 - 07/06/2019

Retorn

21/06/2019 - 31/07/2019
PROPOSA I DECIDEIX 2018
PROPOSA I DECIDEIX 2018

Participació ciutadana 2018. Per més informació clica en el títol d'algun projecte

MEDI AMBIENT
21 propostes

Comunitat

3 participants

Participació Santa Perpètua Comissió tècnica Anònim Usuari
Fase 1 de 7: Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 2 de 7: Informació i difusió del procés de participació.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 3 de 7: Exposició pública de les propostes.
15/06/2018 - 01/09/2018
Fase 4 de 7: Validació tècnica de les propostes.
02/07/2018 - 27/07/2018
Fase 5 de 7: Votació de les propostes.
10/12/2018 - 21/12/2018
Fase 6 de 7: Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)
01/01/2019 - 01/01/2019
Fase 7 de 7: Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)
02/01/2019 - 02/01/2019

Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.

11/06/2018 - 30/06/2018

Informació i difusió del procés de participació.

11/06/2018 - 30/06/2018

Exposició pública de les propostes.

15/06/2018 - 01/09/2018

Validació tècnica de les propostes.

02/07/2018 - 27/07/2018

Votació de les propostes.

10/12/2018 - 21/12/2018

Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)

01/01/2019 - 01/01/2019

Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)

02/01/2019 - 02/01/2019
FORN ROMÀ
2 propostes

Comunitat

2 participants

Participació Santa Perpètua Anònim Usuari
Fase 1 de 7: Informació i difusió del procés de participació.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 2 de 7: Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 3 de 7: Exposició pública de les propostes.
15/06/2018 - 01/09/2018
Fase 4 de 7: Validació tècnica de les propostes.
02/07/2018 - 27/07/2018
Fase 5 de 7: Votació de les propostes.
10/12/2018 - 21/12/2018
Fase 6 de 7: Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)
01/01/2019 - 01/01/2019
Fase 7 de 7: Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)
02/01/2019 - 02/01/2019

Informació i difusió del procés de participació.

11/06/2018 - 30/06/2018

Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.

11/06/2018 - 30/06/2018

Exposició pública de les propostes.

15/06/2018 - 01/09/2018

Validació tècnica de les propostes.

02/07/2018 - 27/07/2018

Votació de les propostes.

10/12/2018 - 21/12/2018

Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)

01/01/2019 - 01/01/2019

Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)

02/01/2019 - 02/01/2019
CASAL D'AVIS
1 proposta

Comunitat

2 participants

Participació Santa Perpètua Anònim Usuari
Fase 1 de 7: Informació i difusió del procés de participació.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 2 de 7: Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 3 de 7: Exposició pública de les propostes.
15/06/2018 - 01/09/2018
Fase 4 de 7: Validació tècnica de les propostes.
02/09/2018 - 27/09/2018
Fase 5 de 7: Votació de les propostes.
10/12/2018 - 21/12/2018
Fase 6 de 7: Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)
01/01/2019 - 01/01/2019
Fase 7 de 7: Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)
02/01/2019 - 02/01/2019

Informació i difusió del procés de participació.

11/06/2018 - 30/06/2018

Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.

11/06/2018 - 30/06/2018

Exposició pública de les propostes.

15/06/2018 - 01/09/2018

Validació tècnica de les propostes.

02/09/2018 - 27/09/2018

Votació de les propostes.

10/12/2018 - 21/12/2018

Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)

01/01/2019 - 01/01/2019

Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)

02/01/2019 - 02/01/2019

Comunitat

2 participants

Participació Santa Perpètua Anònim Usuari
Fase 1 de 7: Informació i difusió del procés de participació.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 2 de 7: Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 3 de 7: Exposició pública de les propostes.
15/06/2018 - 01/09/2018
Fase 4 de 7: Validació tècnica de les propostes.
02/07/2018 - 27/07/2018
Fase 5 de 7: Votació de les propostes.
10/12/2018 - 21/12/2018
Fase 6 de 7: Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)
01/01/2019 - 01/01/2019
Fase 7 de 7: Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)
02/01/2019 - 02/01/2019

Informació i difusió del procés de participació.

11/06/2018 - 30/06/2018

Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.

11/06/2018 - 30/06/2018

Exposició pública de les propostes.

15/06/2018 - 01/09/2018

Validació tècnica de les propostes.

02/07/2018 - 27/07/2018

Votació de les propostes.

10/12/2018 - 21/12/2018

Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)

01/01/2019 - 01/01/2019

Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)

02/01/2019 - 02/01/2019

Comunitat

2 participants

Participació Santa Perpètua Anònim Usuari
Fase 1 de 7: Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 2 de 7: Informació i difusió del procés de participació.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 3 de 7: Exposició pública de les propostes.
15/06/2018 - 01/09/2018
Fase 4 de 7: Validació tècnica de les propostes.
02/07/2018 - 27/07/2018
Fase 5 de 7: Votació de les propostes.
10/12/2018 - 21/12/2018
Fase 6 de 7: Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)
01/01/2019 - 01/01/2019
Fase 7 de 7: Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)
02/01/2019 - 02/01/2019

Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.

11/06/2018 - 30/06/2018

Informació i difusió del procés de participació.

11/06/2018 - 30/06/2018

Exposició pública de les propostes.

15/06/2018 - 01/09/2018

Validació tècnica de les propostes.

02/07/2018 - 27/07/2018

Votació de les propostes.

10/12/2018 - 21/12/2018

Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)

01/01/2019 - 01/01/2019

Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)

02/01/2019 - 02/01/2019
TORRE DEL RECTOR
2 propostes

Comunitat

2 participants

Participació Santa Perpètua Anònim Usuari
Fase 1 de 7: Informació i difusió del procés de participació.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 2 de 7: Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 3 de 7: Exposició pública de les propostes.
15/06/2018 - 01/09/2018
Fase 4 de 7: Validació tècnica de les propostes.
02/07/2018 - 27/07/2018
Fase 5 de 7: Votació de les propostes.
10/12/2018 - 21/12/2018
Fase 6 de 7: Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)
01/01/2019 - 01/01/2019
Fase 7 de 7: Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)
02/01/2019 - 02/01/2019

Informació i difusió del procés de participació.

11/06/2018 - 30/06/2018

Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.

11/06/2018 - 30/06/2018

Exposició pública de les propostes.

15/06/2018 - 01/09/2018

Validació tècnica de les propostes.

02/07/2018 - 27/07/2018

Votació de les propostes.

10/12/2018 - 21/12/2018

Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)

01/01/2019 - 01/01/2019

Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)

02/01/2019 - 02/01/2019

Comunitat

2 participants

Participació Santa Perpètua Anònim Usuari
Fase 1 de 7: Informació i difusió del procés de participació.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 2 de 7: Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 3 de 7: Exposició pública de les propostes.
15/06/2018 - 01/09/2018
Fase 4 de 7: Validació tècnica de les propostes.
02/07/2018 - 27/07/2018
Fase 5 de 7: Votació de les propostes.
10/12/2018 - 21/12/2018
Fase 6 de 7: Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)
01/01/2019 - 01/01/2019
Fase 7 de 7: Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)
02/01/2019 - 02/01/2019

Informació i difusió del procés de participació.

11/06/2018 - 30/06/2018

Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.

11/06/2018 - 30/06/2018

Exposició pública de les propostes.

15/06/2018 - 01/09/2018

Validació tècnica de les propostes.

02/07/2018 - 27/07/2018

Votació de les propostes.

10/12/2018 - 21/12/2018

Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)

01/01/2019 - 01/01/2019

Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)

02/01/2019 - 02/01/2019

Comunitat

2 participants

Participació Santa Perpètua Anònim Usuari
Fase 1 de 7: Informació i difusió del procés de participació.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 2 de 7: Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.
11/06/2018 - 30/06/2018
Fase 3 de 7: Exposició pública de les propostes.
15/06/2018 - 01/09/2018
Fase 4 de 7: Validació tècnica de les propostes.
02/07/2018 - 27/07/2018
Fase 5 de 7: Votació de les propostes.
10/12/2018 - 21/12/2018
Fase 6 de 7: Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)
01/01/2019 - 01/01/2019
Fase 7 de 7: Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)
02/01/2019 - 02/01/2019

Informació i difusió del procés de participació.

11/06/2018 - 30/06/2018

Recollida de les propostes de les entitats i ciutadania.

11/06/2018 - 30/06/2018

Exposició pública de les propostes.

15/06/2018 - 01/09/2018

Validació tècnica de les propostes.

02/07/2018 - 27/07/2018

Votació de les propostes.

10/12/2018 - 21/12/2018

Valoració i retorn de resultats. (dates no definitives)

01/01/2019 - 01/01/2019

Execució de les propostes finalistes. (dates no definitives)

02/01/2019 - 02/01/2019
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
An error has occurred. Refresh the page and try again
un error va ocórrer mentre es carregava l’arxiu. Si us plau, intenti-ho de nou