Proyecto
Fases
Propuestas (6)
Filtrar:
CANCELAR
ACEPTAR
Deberá levarse rexistro das propostas realizadas pola cidadanía e presentadas aos órganos de participaci... Leer más
O modelo que está a empregar o Concello da Coruña sería unha boa referencia a seguir: https://www.coruna... Leer más
As datas dos Consellos Territoriais deberán ser anunciadas tanto nos medios do Concello de Narón como nos disti... Leer más
Debe garantirse o dereito efectivo a participar de toda a cidadanía, máis aló do recollido na Lei de Bas... Leer más
Os medios participativos non poden limitarse exclusivamente a ferramentas informáticas. A cidadanía que non dis... Leer más
Como calquera outra cuestión que se desexa implantar socialmente, é preciso que sexa introducida dende a infanc... Leer más
Rating del lugar
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo