CANCEL·LAR
ACCEPTAR

PROPOSTES PER CONVERTIR LLORET DE MAR EN UNA SMART CITY.

Kim del Rio 11 de març de 2017 1:59
Dins del projecte de convertir Lloret de Mar en una Smart City hem pensat, com a grup d’enginyers i doctorats de la vila que som, a presentar 3 propostes que poden ajudar a dur a terme aquest ambicios projecte. PROPOSTA #1: APARCAMENTS SNESORITZARS INTEL.LIGENTS; Un problema rellevant a la ciutat de Lloret de mar és l’augment substancial de la població en èpoques de temporada alta. Aquest fet comporta per als conductors més temps per trobar una plaça d’aparcament, causant al mateix temps congestió en el tràfic i una insatisfacció per als conductors. Un altre problema derivat de l’augment de temps en localitzar una plaça lliure és l’increment de la contaminació mediambiental CO2. La solució a aquests inconvenients passa per convertir els aparcaments en aparcaments intel·ligents. La idea principal és guiar al conductor a una plaça lliure mitjançant panells electrònics indicatius al carrer o proporcionar directament al conductor una aplicació per al telèfon on s’indicarien les places lliures. Una xarxa de sensors sense fils operats amb piles i integrats a les places d’aparcament podrien monitoritzar l’estat d’ocupació de la plaça i transmeten de forma inalàmbrica la informació a un servidor remot. Les avantatges d’aquesta solució tecnològica son varies: controlar el temps d’estacionament en les zones blaves (vàlid també en les zones de càrrega/descàrrega), reduir la contaminació mediambiental reduint la congestió de tràfic i alhora satisfent al conductors i peatons. Es podria començar amb una prova pilot amb 100 places d’aparcament. L’autonomia del sistema es situa per sobre dels 5 anys. ______________________________________________________________ PROPOSTA #2: GESTIO EFICIENT DELS CONTENIDORS DE RESIDUS: CONTENIDORS INTEL.LIGENTS Avui dia, no hi ha control de l’estat dels contenidor de residus. Aquesta proposta permetria una gestió més eficient dels recursos, reduint els costos associats. A través d’un o més sensors inalàmbrics instal·lats a cada contenidor i connectats a Internet es podria monitoritzar l’estat del contenidor. Quan el sistema detecti que el contenidor està ple, es podria enviar un camió a buidar-lo. Els sensors podrien funcionarien en piles, utilitzen l’energia necessària per comprovar l’estat del contenidor cada cert temps. Alhora les piles es podrien recarregar mitjançant panells solars instal·lats al contenidor. Aquesta proposta és vàlida per qualssevol contenidor. Es podria començar amb una prova pilot amb 100 contenidors. ______________________________________________________________ PROPOSTA #3: SISTEMA INTEL.LIGENT DE L'ENLLUMINAT PUBLIC Com hem notat a numeroses publicacions del canal Facebook dels veins de Lloret de Mar, es donen numerosos casos en els que es troba l’enllumenat public encés en hores solejades. Aixo comporta un gast de recursos innecessari. Actualitzar el sistema a un sistema intel.ligent comportaria la reduccio considerable de l’energia. A més a més avui dia, hi ha un consum energètic i un cost associat en aquells casos quan al carrer no hi presencia de persones i l’enllumenat està actiu. En tots els carrers, l’enllumenat es manté engegat durant els períodes nocturns, comportant consums energètics i costos derivats innecessaris. La solució d’aquesta proposta és detectar la presencia d’individus i activar la farola corresponent. L’enllumenat es pot romandre apagat mentre no hi hagi circulació de persones contribuint així d’una forma més eficient del recursos energètics limitats. Es podria començar com a prova pilot en un carrer amb un cert número de faroles.
 

Suports


No hi ha procés de recollida de suports

COMENTARIS
Envia
Cancel·lar
Guardar
Сomentari

Suports


No hi ha procés de recollida de suports

Localització

Classificació del lloc
An error has occurred. Refresh the page and try again
un error va ocórrer mentre es carregava l’arxiu. Si us plau, intenti-ho de nou