CANCEL·LAR
ACCEPTAR

Acondicionament i embelliment del Passeig Marítim Sa Caleta

TIPS Lloret 17 de març de 2018 9:18
El Passeig Marítim de Lloret és un dels punts mes visitats i concorreguts. És la cara de la nostra vila. Amb una partida de 500.000€ no es pot canviar / remodelar / actualitzar el passeig però si es podria embellir, acondicionar i dignificar. TIPS proposa: -Substituir (per acer inoxidable o ferro envellit molt més resistent a la salabró del mar) o pintar un cop a l’any les baranes que hi ha a la zona de Sa Caleta i al Mirador dels Campions i Roca d’En Maig. - Al Racó d’en Bernat (davant Es Cavall Bernat on actualment hi ha la caseta dels socorristes i un lavabo) eliminar el “cutre mur dels 70” que esta en molt mal estat i crear un espai obert i elevat amb bancs i una mena de esglaons / graderies perquè la gent es pugui sentar a pendre el sol i a gaudir de les vistes (actualment hi ha gent que ho fa). - Substituir totes les papereres que hi ha amb guixades, rovellades i en mal estat (de tot el passeig) per unitats noves que són propietat de l’Ajuntament. - Acondionar i adaptar el pas de peatons que va del Passeig Marítim a l’Avinguda Josep Tarradelles per a persones amb mobiitat reduïda.
 
Aquesta proposta és la conseqüència de sumar aquestes propostes similars en una única proposta:
  • renovació i modernització jardineria passeig verdaguer : Visita
  • Instalacio de bancs al Passeig i altres indrets i adornament del poble amb flors: Visita

Proposta acceptada

AVALUACIÓ

Proposta acceptada

Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Lloret de Mar 17 Apr 18 | 13:04

La Comissió Tècnica dels Pressupostos Participats de Lloret de Mar ha valorat la seva proposta “condicionament i embelliment del Passeig Marítim Sa Caleta” com a favorable ja que compleix amb els criteris tècnics establerts.
Tanmateix, es proposa fusionar en un sol projecte la seva proposta amb d’altres de similars amb el nom de “Condicionar el Passeig Marítim i Sa Caleta” amb la següent descripció:
Condicionar i embellir el Passeig Marítim i Sa Caleta amb diferents actuacions: renovació de jardineres, millora o substitució de les baranes de la zona de Sa Caleta i al Mirador dels Campions i Roca d’En Maig, eliminar el mur del Racó d’en Bernat i crear un espai obert perquè la gent pugui seure a prendre el sol, substituir les papereres malmeses, condicionar i adaptar el pas de vianants que va del Passeig Marítim a l’Avinguda Josep Tarradellas per a persones amb mobilitat reduïda. Aquestes actuacions es podrien complementar amb la col•locació de bancs i flors a altres indrets del municipi.
Les propostes fusionades són:
2 Instal•lació de bancs al Passeig i altres indrets i adornament del poble amb flors Proposo que el Ajuntament segueixi amb la instal•lació de bancs en el Passeig Marítim i altres indrets de la població També seria molt interessant adornar tot el poble amb la instal•lació de flors i a mes afegint l’arranjament de les façanes dels edificis que estan en mal estat.
67 Renovació i modernització jardineria Passeig Verdaguer Renovar les jardineres amb elements adients a l´estil del passeig i amb impediments d’accés pels gossos.
88 Acondicionament i embelliment del Passeig Marítim Sa Caleta -Substituir (per acer inoxidable o ferro envellit molt més resistent a la salabró del mar) o pintar un cop a l’any les baranes que hi ha a la zona de Sa Caleta i al Mirador dels Campions i Roca d’En Maig.
- Al Racó d’en Bernat (davant Es Cavall Bernat on actualment hi ha la caseta dels socorristes i un lavabo) eliminar el “cutre mur dels 70” que esta en molt mal estat i crear un espai obert i elevat amb bancs i una mena de esglaons / graderies perquè la gent es pugui sentar a prendre el sol i a gaudir de les vistes (actualment hi ha gent que ho fa).
- Substituir totes les papereres que hi ha amb guixades, rovellades i en mal estat (de tot el passeig) per unitats noves que són propietat de l’Ajuntament.
- Acondionar i adaptar el pas de peatons que va del Passeig Marítim a l’Avinguda Josep Tarradellas per a persones amb mobilitat reduïda.

COMENTARIS
Ja no es pot comentar.
Сomentari

Proposta acceptada

Localització

Classificació del lloc
An error has occurred. Refresh the page and try again
un error va ocórrer mentre es carregava l’arxiu. Si us plau, intenti-ho de nou