CANCEL·LAR
ACCEPTAR

Crear una xarxa de parcs i jardins

Ana Ana 12 de març de 2018 12.42
Aprofitant la idea de reconvertir el camp de Futbol del Pere Torrent en un gran parc verd, si els 500.000€ donessin per a més, aquesta proposta es podria ampliar amb la creació de més parcs i jardins repartits pel poble. Canviar aquells espais grisos, de ciment, o que estan en desús, per espais verds i més habitables que convidin al benestar i al gaudi. Espais destinats a jardins i arbrat per a l’esbarjo de les persones. Indrets a substituir podrien ser espais com ara la Plaça Pere Torrent. Un espai fred, trist i gris. O altres espais d’esbarjo que no compleixen les funcions que haurien de complir, com ara la pista esportiva de Can Carbó. Un espai que genera sorolls, molèsties i incidents. A més, la creació d’aquesta xarxa de parcs i jardins, segurament aniria acompanyada de la creació de més llocs de treball per a la seva conservació i manteniment.
 

Proposta desestimada

AVALUACIÓ

Proposta desestimada

Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Lloret de Mar 17 Apr 18 | 10:20

La Comissió Tècnica dels Pressupostos Participats de Lloret de Mar ha valorat la seva proposta com a no favorable ja que la proposta de “Crear una xarxa de parcs i jardins”, tal com està plantejada, per una banda en alguns dels espais que s’anomenen no es pot portar a terme, i per l’altra està inclosa en el desenvolupament de projectes amb els que l’Ajuntament actualment ja hi està treballant. Així, i segons s’especifica en el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) aprovat l’any 2007, l’àmbit de pista esportiva de sorra del Pere Torrent ha de tenir un ús esportiu o educatiu-esportiu, tot i que també, de la mateixa manera que s’hi van instal•lar gronxadors en una part de l’espai, com a ús provisional pot incorporar un tractament verd de determinades zones. És en aquest sentit que s’ha acceptat en part una proposta que demanava també fer un parc verd en aquest àmbit per poder així incorporar aquesta actuació a la seva remodelació. Pel que fa a la plaça Pere Torrent, en aquests moments s’està elaborant un projecte de remodelació d’aquesta plaça que incorpora elements vegetals però amb jardineres, degut a l’existència del pàrquing a la part de sota de la plaça. Quant a la pista esportiva de Can Carbó, té l’ús per la qual es va crear, el lúdic-esportiu, i s’hi treballa perquè els/les seus/ves usuaris/es, utilitzin l’espai de forma cívica. Finalment, Lloret de Mar compta amb 3 parcs urbans (Parcs de Can Buc, Can Xardó i el bosc de Fenals), els Jardins de Santa Clotilde, a banda de nombroses zones enjardinades o amb arbrat. És per això que juntament amb altres 10 municipis de Catalunya, Lloret de Mar encapçala el rànquing del moviment Viles Florides, que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i que reconeix els municipis que treballen per a la transformació dels seus espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds, obtenint l’any passat el reconeixement Flors d’Honor 2017.

COMENTARIS
Ja no es pot comentar.
Сomentari

Proposta desestimada

Localització

Classificació del lloc
An error has occurred. Refresh the page and try again
un error va ocórrer mentre es carregava l’arxiu. Si us plau, intenti-ho de nou