2017
2017
Processos Participatius 2017

Societat

1 participant

Figueres Admin
Fase 1 de 6: Presentació, informació i difusió del procés
02/10/2017 - 19/11/2017
Fase 2 de 6: Validació tècnica de les propostes
19/11/2017 - 04/12/2017
Fase 3 de 6: Càrrega de propostes
04/12/2017 - 04/12/2017
Fase 4 de 6: Consulta de les propostes
05/12/2017 - 24/12/2017
Fase 5 de 6: Votació de les propostes
11/12/2017 - 24/12/2017
Fase 6 de 6: Publicació de resultats
01/01/2018 - 31/01/2018

Presentació, informació i difusió del procés

02/10/2017 - 19/11/2017

Validació tècnica de les propostes

19/11/2017 - 04/12/2017

Càrrega de propostes

04/12/2017 - 04/12/2017

Consulta de les propostes

05/12/2017 - 24/12/2017

Votació de les propostes

11/12/2017 - 24/12/2017

Publicació de resultats

01/01/2018 - 31/01/2018

Societat

1 participant

Figueres Admin
Fase 1 de 6: Presentació, informació i difusió del procés
02/10/2017 - 19/11/2017
Fase 2 de 6: Validació tècnica de les propostes
19/11/2017 - 04/12/2017
Fase 3 de 6: Càrrega de les propostes
04/12/2017 - 04/12/2017
Fase 4 de 6: Consulta de les propostes
05/12/2017 - 24/12/2017
Fase 5 de 6: Votació de les propostes
11/12/2017 - 24/12/2017
Fase 6 de 6: Publicació de resultats
01/01/2018 - 31/01/2018

Presentació, informació i difusió del procés

02/10/2017 - 19/11/2017

Validació tècnica de les propostes

19/11/2017 - 04/12/2017

Càrrega de les propostes

04/12/2017 - 04/12/2017

Consulta de les propostes

05/12/2017 - 24/12/2017

Votació de les propostes

11/12/2017 - 24/12/2017

Publicació de resultats

01/01/2018 - 31/01/2018

Societat

1 participant

Figueres Admin
Fase 1 de 6: Presentació, informació i difusió del procés
02/10/2017 - 19/11/2017
Fase 2 de 6: Validació tècnica de les propostes
19/11/2017 - 04/12/2017
Fase 3 de 6: Càrrega de les propostes
04/12/2017 - 04/12/2017
Fase 4 de 6: Consulta de les propostes
05/12/2017 - 24/12/2017
Fase 5 de 6: Votació de les propostes
11/12/2017 - 24/12/2017
Fase 6 de 6: Publicació de resultats
01/01/2018 - 31/01/2018

Presentació, informació i difusió del procés

02/10/2017 - 19/11/2017

Validació tècnica de les propostes

19/11/2017 - 04/12/2017

Càrrega de les propostes

04/12/2017 - 04/12/2017

Consulta de les propostes

05/12/2017 - 24/12/2017

Votació de les propostes

11/12/2017 - 24/12/2017

Publicació de resultats

01/01/2018 - 31/01/2018

Societat

1 participant

Figueres Admin
Fase 1 de 6: Presentació, informació i difusió del procés
02/10/2017 - 19/11/2017
Fase 2 de 6: Validació tècnica de les propostes
19/11/2017 - 04/12/2017
Fase 3 de 6: Càrrega de les propostes
04/12/2017 - 04/12/2017
Fase 4 de 6: Consulta de les propostes
05/12/2017 - 24/12/2017
Fase 5 de 6: Votació de les propostes
11/12/2017 - 24/12/2017
Fase 6 de 6: Publicació de resultats
01/01/2018 - 31/01/2018

Presentació, informació i difusió del procés

02/10/2017 - 19/11/2017

Validació tècnica de les propostes

19/11/2017 - 04/12/2017

Càrrega de les propostes

04/12/2017 - 04/12/2017

Consulta de les propostes

05/12/2017 - 24/12/2017

Votació de les propostes

11/12/2017 - 24/12/2017

Publicació de resultats

01/01/2018 - 31/01/2018

Societat

2 participants

Figueres Admin Silvia Clemente Vera
Fase 1 de 6: Presentació, informació i difusió del procés
02/10/2017 - 19/11/2017
Fase 2 de 6: Validació tècnica de les propostes
19/11/2017 - 04/12/2017
Fase 3 de 6: Càrrega de propostes
04/12/2017 - 04/12/2017
Fase 4 de 6: Consulta de les propostes
05/12/2017 - 24/12/2017
Fase 5 de 6: Votació de les propostes
11/12/2017 - 24/12/2017
Fase 6 de 6: Publicació de resultats
01/01/2018 - 31/01/2018

Presentació, informació i difusió del procés

02/10/2017 - 19/11/2017

Validació tècnica de les propostes

19/11/2017 - 04/12/2017

Càrrega de propostes

04/12/2017 - 04/12/2017

Consulta de les propostes

05/12/2017 - 24/12/2017

Votació de les propostes

11/12/2017 - 24/12/2017

Publicació de resultats

01/01/2018 - 31/01/2018

Societat

3 participants

Figueres Admin Roser seguranyes Víctor Torres Padrosa
Fase 1 de 6: Presentació, informació i difusió del procés
02/10/2017 - 19/11/2017
Fase 2 de 6: Validació tècnica de les propostes
19/11/2017 - 04/12/2017
Fase 3 de 6: Càrrega de les propostes
04/12/2017 - 04/12/2017
Fase 4 de 6: Consulta de les propostes
05/12/2017 - 24/12/2017
Fase 5 de 6: Votació de les propostes
11/12/2017 - 24/12/2017
Fase 6 de 6: Publicació de resultats
01/01/2018 - 31/01/2018

Presentació, informació i difusió del procés

02/10/2017 - 19/11/2017

Validació tècnica de les propostes

19/11/2017 - 04/12/2017

Càrrega de les propostes

04/12/2017 - 04/12/2017

Consulta de les propostes

05/12/2017 - 24/12/2017

Votació de les propostes

11/12/2017 - 24/12/2017

Publicació de resultats

01/01/2018 - 31/01/2018

Societat

1 participant

Figueres Admin
Fase 1 de 6: Presentació, informació i difusió del procés
02/10/2017 - 19/11/2017
Fase 2 de 6: Validació tècnica de les propostes
19/11/2017 - 04/12/2017
Fase 3 de 6: Càrrega de les propostes
04/12/2017 - 04/12/2017
Fase 4 de 6: Consulta de les propostes
05/12/2017 - 24/12/2017
Fase 5 de 6: Votació de les propostes
11/12/2017 - 24/12/2017
Fase 6 de 6: Publicació de resultats
01/01/2018 - 31/01/2018

Presentació, informació i difusió del procés

02/10/2017 - 19/11/2017

Validació tècnica de les propostes

19/11/2017 - 04/12/2017

Càrrega de les propostes

04/12/2017 - 04/12/2017

Consulta de les propostes

05/12/2017 - 24/12/2017

Votació de les propostes

11/12/2017 - 24/12/2017

Publicació de resultats

01/01/2018 - 31/01/2018

Societat

2 participants

Ciutat Figueres Figueres Admin
Fase 1 de 6: Presentació, informació i difusió del procés
02/10/2017 - 19/11/2017
Fase 2 de 6: Validació tècnica de les propostes
19/11/2017 - 04/12/2017
Fase 3 de 6: Càrrega de les propostes
04/12/2017 - 04/12/2017
Fase 4 de 6: Consulta de les propostes
05/12/2017 - 24/12/2017
Fase 5 de 6: Votació de les propostes
11/12/2017 - 24/12/2017
Fase 6 de 6: Publicació de resultats
01/01/2018 - 31/01/2018

Presentació, informació i difusió del procés

02/10/2017 - 19/11/2017

Validació tècnica de les propostes

19/11/2017 - 04/12/2017

Càrrega de les propostes

04/12/2017 - 04/12/2017

Consulta de les propostes

05/12/2017 - 24/12/2017

Votació de les propostes

11/12/2017 - 24/12/2017

Publicació de resultats

01/01/2018 - 31/01/2018
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
Experts
Administradors
+
premi per afegir un expert
 
 
+
premi per afegir un administrador
 
 
An error has occurred. Refresh the page and try again
un error va ocórrer mentre es carregava l’arxiu. Si us plau, intenti-ho de nou